Voorrang Favoriet

PCBO De Sjofar Prinses Beatrix

Papegaaiweg 95, 7345DL Wenum-Wiesel
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • PCBO

Een kleine school met grote mogelijkheden

Bij PCBO De Sjofar Prinses Beatrix in Wenum Wiesel leer je met alles wat je hebt: je hoofd, je hart en je handen, vanuit een duidelijke, christelijke basis.

Hoofd
Je ontwikkelt je talenten en leert samenwerken, samenleven, met grenzen omgaan, over je eigen kwaliteiten en valkuilen en je effect en invloed op je omgeving met behulp van o.a. de Kanjertraining.

Hart
Met je hart ben je betrokken. Betrokken bij je omgeving, betrokken bij het dorp. Met je hart heb je mensen en je omgeving lief. In je hart ontstaan motivatie, passie en plezier om naar school te gaan en dingen te leren. Je hart werkt altijd in combinatie met je hoofd en handen.

Handen
Met je handen werk, bouw en help je. Je vouwt je handen en gebruikt ze om iets nieuws te creëren. We geloven dat we samen met u als ouder het beste in het kind naar boven halen. Alleen zo ontwikkelt, groeit en leert uw kind optimaal.

Samen zorgen we voor een gezellige en veilige leeromgeving, waar kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ieder kind heeft immers zijn eigen grote mogelijkheden. Geïnspireerde en deskundige leerkrachten, moderne les- en leermethoden en een eigentijds, vrolijk ingericht schoolgebouw zijn belangrijke ingrediënten om kinderen op onze school met plezier te laten leren.

Lees meer op onze website.

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden