Voorrang Favoriet

PCBO IKC Spreng Ugchelen

Bogaardslaan 75, 7339AN Ugchelen
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • PCBO

Kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen graag de wereld om hen heen ontdekken. Op IKC Spreng Ugchelen dagen wij hen uit en stimuleren wij hen in hun ontdekkingstocht. In de ochtenden is er volop aandacht voor de basisvakken spelling, taal en rekenen. Waar het kan zetten we hierbij bewegend leren in. In de middagen verwerken we wereldoriëntatie thematisch. Hierbij is ook veel aandacht voor de creativiteit. We geven onze leerlingen de ruimte om op hun eigen niveau hun eigen onderzoeksvraag op te stellen en waar het kan deze zelfstandig of in groepjes te onderzoeken. Wij hechten waarde aan orde, rust en regelmaat omdat we vinden dat dit de basis is voor onze leerlingen om zich goed  te kunnen ontwikkelen. 

Op IKC Spreng Ugchelen gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid zonder onnodige onderbrekingen.

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:15
Dinsdag
08:30 - 14:15
Woensdag
08:30 - 12:30
Donderdag
08:30 - 14:15
Vrijdag
08:30 - 14:15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00