Voorrang Favoriet

PCBO De Wegwijzer

Eburonenstraat 48, 7312JR Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • PCBO

De Wegwijzer, een richtinggevende basis

Een fijne tijd op de basisschool is zo belangrijk. En dat is precies wat De Wegwijzer biedt. Niet alleen leren kinderen bij ons op school veel, zij ontwikkelen zich ook sociaal en emotioneel. Zo bieden wij kinderen een brede basis voor hun verdere toekom

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden