Voorrang Favoriet

PCBO De Gong

Koperslagersdonk 4, 7326HM Apeldoorn
 • Reguliere basisschool
 • Protestants Christelijk
 • Continurooster
 • PCBO

Ruimte voor talent!

Kindcentrum PCBO De Gong is een middelgrote basisschool aan de Koperslagersdonk met ongeveer 220 leerlingen verdeeld over acht groepen. De school biedt onderwijs en opvang aan, in één gebouw, voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Binnen het Kindcentrum spelen en leren onze leerlingen en ontmoeten kinderen, ouders en leerkrachten elkaar. Het totaalaanbod van onderwijs, de peutergroep en opvang voor en na schooltijd creëert een doorgaande lijn in onderwijs, opvang, muziek en ontspanning. De sfeer van de school kenmerkt zich door laagdrempeligheid en saamhorigheid.

De school biedt kinderen veel letterlijke ruimte in een ruim opgezet gebouw met veel bewegingsvrijheid op het plein en het veld. Kinderen wordt ook figuurlijke ruimte geboden; ruimte om zich te ontwikkelen tot wie ze zijn door:

 • Onderwijs op verschillende niveaus te geven.
 • Tegemoet te komen aan talenten van kinderen tijdens het aanbod van IPC en maandvieringen.
 • Gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, waarbij samen leren en werken centraal staat.
 • Oog en oor te hebben voor kinderen in sociale speel- leersituaties.

Lees meer op onze website.

 

Kinderopvang

 • Naschoolse opvang
 • Peuteropvang
 • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden