Voorrang Favoriet

PCBO De Fakkel

Roerdompweg 3, 7331CL Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • PCBO

Meer dan een brede basis

Onze school is een gezellige, veilige, gezonde wijkschool. Wij stimuleren de kinderen het beste uit zichzelf te halen door te werken in een rustige leeromgeving. De leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het leren van de kinderen. Een goed contact met ouders is daarbij erg belangrijk. Naast veel aandacht voor lezen, taal en rekenen leren we de kinderen ook om de wereld te ontdekken. In onze lessen en op ons prachtige, groene schoolplein! We werken met een continurooster, waarbij de jongste kinderen op woensdagmiddag vrij zijn.

Onze school werkt samen met KOOS voor peuteropvang en BSO. 

Groen, gezond en gezamenlijk spelen en leren op de Fakkel!

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:15
Dinsdag
08:30 - 14:15
Woensdag
08:30 - 12:30
Donderdag
08:30 - 14:15
Vrijdag
08:30 - 14:15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00