Plaatsingsresultaten toelatingsbeleid Basisonderwijs Apeldoorn

(27 september 2022)

Sinds 2022 is op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse
Onderwijsgroep het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.
Deze werkwijze waarborgt dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van
voorkeur heeft. Kinderen hebben voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Daardoor kunnen zij zo veel
mogelijk in hun buurt naar school. Ouders mogen elke basisschool in Apeldoorn kiezen.
Ouders met een kind van circa 2,5 jaar ontvangen jaarlijks in november een aanmeldformulier met de brochure
‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn.
Een kind wordt aangemeld door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren.
Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl
De aanmelding komt dan automatisch bij de school van eerste voorkeur terecht.
Ook kan een aanmeldformulier worden opgevraagd bij de helpdesk en onze scholen en is te downloaden van
de genoemde website.
Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde van voorkeur meerdere basisscholen op.
Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen verloopt volgens vastgestelde regels op alle
basisscholen van deze besturen tegelijk en geautomatiseerd.
Bij de centrale plaatsing krijgt elk aangemeld kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
De plaatsingsresultaten van eerste plaatsing staat hieronder. Wanneer een kind niet is geplaatst op de school
van 1ste voorkeur, maakt het totdat het 4 jaar wordt nog kans op een plaats op een school van hogere voorkeur
wanneer hier een lege plaats ontstaat.
Op www.basisscholenapeldoorn.nl staat per geboortegroep de lijst van de scholen die nog plaats hebben.

Resultaten van de plaatsing

Op 27 september 2022 zijn de aangemelde kinderen (geboren tussen 1 mei 2019 – 31 augustus 2019)
geplaatst. Dit is de eerste stedelijke plaatsing in het kader van dit toelatingsbeleid.
Er waren voor deze periode 399 kinderen aangemeld. Van de 59 scholen hadden 5 scholen meer aanmeldingen
dan plaatsen.
Het resultaat van de gemeenschappelijke plaatsing is als volgt:

  • 389 kinderen (97%) zijn geplaatst op de school van hun 1ste voorkeur;
  • 8 kinderen (2%) zijn geplaatst op de school van 2de voorkeur;
  • 2 kinderen (1%) kregen een plaats op de school van 3de voorkeur;
  • geen kind heeft een plaats op een lagere school van voorkeur gekregen;
  • geen kind is ongeplaatst gebleven.
  • Op 49 van de 59 scholen zijn voor deze periode nog 470 plaatsen beschikbaar (zie hiervoor op de website de lijst van scholen met plaats in deze periode).

Kinderen geboren in de periode: 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020

Ouders van de kinderen in deze geboortemaanden hebben in november 2022 de brochure en het
aanmeldformulier. Ontvangen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld bij de school van
eerste voorkeur.

Volgende stedelijke plaatsing

In februari 2023 is de volgende plaatsing van kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 december 2019.
Tot en met uiterlijk 9 februari 2023 kunnen deze kinderen aangemeld worden.

Meer informatie en hulp

Meer informatie over het toelatingsbeleid is te vinden in de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in
Apeldoorn’: https://www.bladerpdf.nl/toelatingsbeleid/apeldoorn/
en op www.basisscholenapeldoorn.nl Op deze website vindt u ook informatie over alle basisscholen.
U kunt met vragen over het toelatingsbeleid bij de helpdesk terecht:


E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
T: 055 – 206 2299