Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Dit is het formulier voor het aanmelden van kinderen die binnenkort 4 jaar worden. Voor zij-instroom neemt u contact op met de school zelf.
U heeft recent een aanmeldformulier ontvangen met daarop de voorgedrukte kindgegevens en een adrescode. Gebruik deze code voor het digitaal aanmelden op deze website. U kunt de aanmelding ook handmatig doen door het aanmeldformulier ingevuld in te leveren op de school van 1e voorkeur.

Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019 kunnen nu worden aangemeld.

Dit formulier (digitaal of toegestuurd) kan niet gebruikt worden voor aanmelden bij IKC Hei en Bos (Hoenderloo), Rehobothschool en Prins Willem Alexanderschool (Uddel) en in Apeldoorn ’t Schrijvertje, Vrije School De Vijfster en basisschool Eben-Haëzer.
Neem met de scholen zelf contact op voor de aanmelding.

Gegevens kind

Kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 kunnen worden aangemeld.

Tweelingen, drielingen of vierlingen zijn tegelijk aan te melden.

Kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 kunnen worden aangemeld.

Maximaal 200 karakters

Kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 kunnen worden aangemeld.

Maximaal 200 karakters

Kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 kunnen worden aangemeld.

Maximaal 200 karakters

Schoolkeuze

Heeft u geen voorgedrukt aanmeldformulier ontvangen of is het adres onjuist, lever dan een adresbewijs in bij de school van uw eerste voorkeur.
Toegestane adresbewijzen zijn:
– Huur- of koopcontract
– Inschrijving PSZ / KDV
– Brief consultatiebureau of GGD
– Uittreksel BRP (voorheen GBA)
– Kinderbijslagpapieren
– Kinderopvangtoeslagpapieren

Kies hier de school van uw voorkeur

Schriftelijke toezegging: in het verleden heeft u van de school van uw 1e voorkeur een schriftelijke toezegging voor een plek ontvangen. Lever deze uiterlijk 18 mei 2022 in op de school van 1e voorkeur; daarna kunnen schriftelijke toezeggingen niet meer verzilverd worden.

Gegevens ouders

Alleen als u op een ander adres dan uw kind woont, vult u hier dit adres in.